Allt om redovisning

Allt om redovisningRedovisning är en del inom området företagsekonomi och redovisning används för att dokumentera ett företags alla ekonomiska affärstransaktioner. Bokföring och redovisningen fungerar som så att man genom olika system registrerar alla affärshändelser och för in dokumentationen enligt gängse rutiner så att alla affärstransaktioner kan spåras i efterhand. Genom att löpande genomföra redovisning av företagets affärstransaktioner så har man kontroll över företagets ekonomi och korrekta underlag i samband med bokslut, revision och årsredovisningen.

Alla företag ska ha en redovisning över sina affärstransaktioner vilket ska bokföras löpande enligt bokföringsprincipen. Genom att ha en löpande redovisning kan man varje månad ta fram ekonomiska rapporter som visar hur företagets ekonomi ser ut. Detta är framförallt viktigt om man driver ett aktiebolag där styrelsen behöver underlag inför styrelsemötena så att de kan se att företaget utvecklas, att kassaflödet är bra och att företagets aktiekapital är intakt.

Redovisning sker oftast i avsett bokföringsprogram där man enkelt kan ta fram rapporter och analyser över företagets finansiella status. Bokföringsprogrammet har även huvudbok och balans och resultaträkning. Bokföring kan för mindre företag även ske manuellt i avsedda bokföringsböcker. För att kunna klara detta krävs ofta en faktureringsprograms recension.